Kooperatifimizin 2015 yılı  25.  Olağan  Genel   Kurulu  03  Nisan  2016  Pazar  günü  saat    10.00’da   Yenimahalle Belediyesi  Nazım Hikmet Kongre ve  Sanat Merkezinde   (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  Bağdat Caddesi No: 50 ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

 
GÜNDEM:
1- Yoklama ve açılış.
2- Divan seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3- Saygı duruşu.
4- Gündemin Genel Kurula sunulması ve onaylanması. 
5- Yönetim Kurulu  çalışma  raporu,  bilânço ve gelir  gider farkı hesabı ile Denetim Kurulu  raporunun okunarak   
    görüşülmesi.
6- Yönetim  Kurulu  çalışma  raporu  ve  Denetim  Kurulu  raporunun ibrası. Bilanço  ve  Gelir-Gider Tablosunun  
    onaylanması.
7- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması: 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?