Kooperatifimizin 2017 yılı 27.  Olağan Genel Kurulunun 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda (Gazeteci Muammer Yaşar BOSTANCI Caddesi “Milli Eğitim Bakanlığı    Yerleşkesi,, Beşevler/ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının tarihini ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış.

2- Divan seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

3- Saygı duruşu.

4- Gündemin Genel Kurula sunulması ve onaylanması.

5- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,  Bilânço ve Gelir Gider – Farkı Hesabı ile Denetim Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi.

6- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ibrası. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabının onaylanması.

7- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması:

    a- Çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlardan,    Avrupa Bankalar Birliğine üye bankalardan, ulusal bankalardan, Toplu Konut İdaresinden; fiziki altyapı, sosyal altyapı, çevre düzenlemesi, üstyapı, tamamlama, bitirme, destekleme, konut v.b.  ad altında çıkmış ve çıkacak her türlü kredi ve fonları almaya ve işlemleri yapmaya, gerekli teminatları vermeye,

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

VEKALETNAME

TAHMİNİ BÜTÇE

GÜNDEM

GELİR GİDER TABLOSU

DENETLEME RAPORU

BİLANÇO

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?