Kooperatifimizin 2018  yılı  28.  Olağan  Genel   Kurulu   24  Mart  2019  Pazar  günü   saat  10.00’ da  Milli  Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda (Gazeteci Muammer Yaşar BOSTANCI Caddesi “Milli Eğitim Bakanlığı yerleşkesi” Beşevler/ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.
GÜNDEM:
1- Yoklama ve açılış.
2- Divan seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3- Saygı duruşu.
4- Gündemin Genel Kurula sunulması ve onaylanması. 
5- Yönetim   Kurulu   Çalışma   Raporu,  Bilânço  ve  Gelir  Gider – Farkı  Hesabı ile  Denetim  Kurulu  Raporunun okunarak görüşülmesi.
6- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ibrası. Bilanço ve Gelir  Gider Farkı Hesabının onaylanması.
7- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması: 
    a- Kadastro    Müdürlüklerince    maliki     olduğumuz     parsellerin    alan  ve    sınır   düzeltilmesi   taleplerinin karşılanabilmesi için  ferağ verme, muvafakat etme, bu konularda açılmış  ve açılacak davalarda taraf olma, davadan çekilme,
    b- Kooperatifimiz   mülkiyetinde  bulunan  arsalar  ile  yargı  süreci  devam  eden   kooperatifimizin  hak sahibi  olduğu  arsalar  üzerinde;  imar  planı  değişikliği  veya  mevcut   imar  planı   kapsamında   yoğunluk   artışı çalışmalarının   yapılması,  mevcut   parseller  üzerinden  tevhit  ve   takas  yapılması,  tevhit  esnasında terk edilmesi gereken  parsellerin  terkinin  yapılması, kooperatife   ait   park  ve   rekreasyon   alanlarındaki  (yeşil  alanlar)  hisselerimizin  imar  planı  gereği  kamuya  terk  işleminin yapılması,  gerektiğinde  kentsel  dönüşüm ve gelişim  alanı    ilan    edilerek,    kentsel    dönüşüm   ve    gelişim    projeleri    uygulanması,   ayrıca bu konuda  ilgili yasa  ve  yönetmelikler  çerçevesinde  Ankara  Büyükşehir   Belediyesi,  Çankaya  Belediyesi,Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı,  İller  Bankası   gibi   kuruluşlarla  gerekli  çalışma  ve uygulama yapılmasına,    
    c- Bakanlıklar, TOKİ  ve   Belediyelerle   müşterek  uygulanacak  projeler   konusunda  karşılıklı  sorumluluklar belirleyen sözleşmeler yapma ve uygulama,
    d- Yeni kurulacak veya kurulmuş olan birliklere katılmaya,
8- Yönetim ve Denetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi. 
9- 2019  yılı  tahmini   bütçenin,   aidat   ödeme  planının   ve  aidatını  geciktiren  ortaklara  uygulanacak gecikme faizinin görüşülerek karara bağlanması.
  10-  Seçimler
      a- Yönetim Kurulu seçimi 
      b- Denetim Kurulu seçimi 
      c- Kooperatif Birliği Temsilcilerinin seçimi    
  11- Dilekler, temenniler ve öneriler.
  12- Kapanış.
 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?