Kooperatifimizin   2019   yılı  29.   Olağan   Genel   Kurulu   Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde (Mehmet Akif ERSOY Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle/ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci  toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.
 
GÜNDEM:
1- Yoklama ve açılış.
2- Divan seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3- Saygı duruşu.
4- Gündemin Genel Kurula sunulması ve onaylanması. 
5- Yönetim   Kurulu   Çalışma   Raporu,  Bilânço  ve  Gelir  Gider – Farkı  Hesabı ile  Denetim  Kurulu  Raporunun  okunarak görüşülmesi.
6- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ibrası. Bilanço ve Gelir  Gider Farkı Hesabının  onaylanması.
7- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması: 
    a- Kadastro    Müdürlüklerince    maliki     olduğumuz     parsellerin    alan  ve    sınır   düzeltilmesi   taleplerinin  karşılanabilmesi için  ferağ verme, muvafakat etme, bu konularda açılmış  ve açılacak davalarda taraf olma, davadan çekilme,
    b- Kooperatifimiz   mülkiyetinde  bulunan  arsalar  ile  yargı  süreci  devam  eden   kooperatifimizin  hak sahibi  olduğu  arsalar  üzerinde;  imar  planı  değişikliği  veya  mevcut   imar  planı   kapsamında   yoğunluk   artışı çalışmalarının   yapılması,  mevcut   parseller  üzerinden  tevhit  ve   takas  yapılması,  tevhit  esnasında terk edilmesi gereken  parsellerin  terkinin  yapılması, kooperatife   ait   park  ve   rekreasyon   alanlarındaki  (yeşil alanlar)  hisselerimizin  imar  planı  gereği  kamuya  terk  işleminin yapılması,  gerektiğinde  kentsel  dönüşüm ve  gelişim alanı  ilan  edilerek,  kentsel   dönüşüm   ve   gelişim  projeleri  uygulanması,  ayrıca   bu  konuda ilgili yasa  ve  yönetmelikler   çerçevesinde   Ankara   Büyükşehir   Belediyesi,  Çankaya   Belediyesi, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı,  İller  Bankası   gibi   kuruluşlarla  gerekli  çalışma  ve uygulama yapılmasına,    
    c- Bakanlıklar, TOKİ  ve   Belediyelerle   müşterek  uygulanacak  projeler   konusunda  karşılıklı  sorumluluklar belirleyen sözleşmeler yapma ve uygulama,
    d- Yeni kurulacak veya kurulmuş olan birliklere katılmaya,
8- Kooperatifimizin Anasözleşmede belirtilen süresi dolmak üzere olduğundan Anasözleşmenin süre ile ilgili olan 5. Maddesinde değişiklik yapılması hususunda Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısının görüşülerek karara bağlanması.
9- Yönetim ve Denetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi. 
10- 2020  yılı  tahmini bütçenin,   aidat   ödeme  planının   ve  aidatını  geciktiren  ortaklara  uygulanacak gecikme faizinin görüşülerek karara bağlanması.
11- Dilekler, temenniler ve öneriler.
12- Kapanış.
 
 
 
 
 
 
 
 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?