DEĞERLİ ORTAKLAR,                                                                                                                             13.10.2021

Kooperatifimizin 2019 ve 2020 yılı  Olağan Genel Kurulları 10.10.2021 tarihinde asaleten 437, vekâleten 464 olmak üzere toplam 901 ortağımızın katılımı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 50 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 2019 ve 2020  yılları yönetim kurulu çalışma raporu,  bilânço, gelir - gider tablosu ve denetim kurulu raporları ayrı ayrı  okunarak, görüşülmüş ve kabul edilerek yönetim ve denetim kurulu ibra edilmiştir.

2- Ana  Sözleşmede  belirtilen  yetkilere  ilaveten  Yönetim  Kuruluna aşağıdaki yetkiler verilmiştir:

a- Kadastro Müdürlüklerince maliki olduğumuz parsellerin alan ve sınır düzeltilmesi

taleplerinin  karşılanabilmesi  için  ferağ  verme,  muvafakat  etme,  bu  konularda

açılmış ve açılacak davalarda taraf olma, davadan çekilme,

b- Kooperatifimiz   mülkiyetinde   bulunan   arsalar   ile   yargı   süreci   devam  eden

kooperatifimizin  hak   sahibi   olduğu  arsalar  üzerinde;   imar   planı   değişikliği

veya  mevcut  imar  planı  kapsamında   yoğunluk   artışı çalışmalarının yapılması,

mevcut  parseller   üzerinden  tevhit   ve   takas  yapılması,  tevhit  esnasında   terk

edilmesi gereken parsellerin terkinin yapılması, kooperatife ait park ve rekreasyon

alanlarındaki (yeşil alanlar) hisselerimizin imar planı gereği kamuya terk işleminin

yapılması, kentsel  dönüşüm  ve  gelişim  alanı  ilan edilerek, kentsel dönüşüm    ve

gelişim   projeleri  uygulanması,  ayrıca   bu   konuda  ilgili  yasa  ve yönetmelikler

çerçevesinde   Ankara     Büyükşehir   Belediyesi,  Çankaya  Belediyesi,  Çevre   ve

Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası  gibi  kuruluşlarla gerekli  çalışma ve uygulama

yapılmasına,

c-  Bakanlıklar, TOKİ  ve  Belediyelerle  müşterek  uygulanacak  projeler  konusunda

karşılıklı sorumluluklar belirleyen sözleşmeler yapma ve uygulama,

d-  Yeni kurulacak veya kurulmuş olan birliklere katılmaya,

3- Kooperatifimizin Anasözleşmede belirtilen 30 yıllık süresi dolduğundan, sürenin 10

yıl uzatılması ile ilgili  Ankara  Valiliği Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğü yazısının oy

birliği ile kabulüne,

4- Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenen huzur hakları 31.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu Başkanına 2.000,00, 2. Başkana 1.500,00, Sekreter ve Sayman üyelere 1.250,00, diğer Yönetim Kurulu üyelerine 750,00, Denetim Kurulu üyelerine ise 400,00 TL aylık net ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz bu Genel Kurulda da herhangi bir değişiklik talep etmediği için huzur haklarının aynen devam etmesine karar verilmiştir.

5-Aylık ödenmesi gereken aidatlar 2018 yılı Olağan Genel Kurulunda 150,00 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı tahmini bütçesinde de aidatların arttırılmayarak aynen devam etmesine karar verilmiş ve 2021 yılı tahmini bütçesi aynen kabul edilmiştir.

DEĞERLİ ORTAKLAR,

İnşaatlarımızın yapımı mühür kaldırılmasını müteakip; 2011 yılında yapılan ve 2016 yılında iyileştirilerek Genel Kurulda yeniden kabul edilen sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak sürdürme kararlığımız genel kurulumuz tarafından takdirle karşılanmış ve ortaklarımız büyük çoğunlukla yönetim kurulumuza destek olmuştur.

Yönetim Kurulu olarak hedefimiz inşaatlarımızı bir an önce bitirip, ortaklarımızı konutlarına kavuşturmaktır. Bu amaçla çalışmalarımızı 28 yıllık özlemimizi gidermek için kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığımıza genel kurulumuzun verdiği destekle devam edeceğimize kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

DEĞERLİ ORTAKLAR,

Yapılan çalışmaları yakından takip ederek bilgi sahibi olmanız yönetim kurulumuzu mutlu etmektedir. Ancak bu bilgilenme sadece yayınlarla ve iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır. Bazı ortaklarımız adreslerini değiştirdikleri halde kooperatifimize bildirmedikleri için çalışma raporu ve diğer bilgileri içeren belgeler kendilerine ulaştırılamamaktadır. Yapılacak çalışmaların daha sağlıklı olması ortaklarımızın tamamının genel kurullarımıza katılması ve adres bilgilerini zamanında kooperatifimize ulaştırmaları ile mümkün olacaktır.

Adres ve telefon numaraları değişen ortaklarımızın yeni adres ve telefon numaralarını  en kısa sürede kooperatifimize bildirmeleri sağlıklı iletişim kurabilmemizin en önemli yoludur. Gelişmeler hakkında bilgilenmeyi www.akcali.org internet adresimizden takip edebilirsiniz ayrıca özellikle SMS yoluyla kısa sürede gelişmelerden haberdar olabilmeniz için GSM numaralarınızı bildirmeniz yararlı olacaktır.

Hepinize saygılar sunar, desteğinizi bizden esirgemediğiniz için teşekkür ederiz.

                                                                                                                                                                          YÖNETİM KURULU

 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?