Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubelerince açılan davalar sonucu iptal edilen imar planlarımızla ilgili kararlar Danıştay 6. Dairesi tarafından bozulmuş ve dosyalar yeniden görülmek üzere Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesine gönderilmiştir. Adı geçen Dairenin incelemesi sonucunda kooperatifimiz lehine verdiği kararlardan bir örnek ve bu karar üzerine Çankaya Belediyesi ile yapılan yazışmalar değerlendirmeniz için aşağıya çıkarılmıştır.
 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?